"... tko jednom popije čašu vode s Vranskog jezera, taj će se njemu uvijek vraćati..."

Iako ne spadaju u otočno prirodno naslijeđe, svakako upotpunjuju njegove posebnosti. Tek gledajući iz ptičje perspektive, s kakva otočnoga vrha ili iz zrakoplova, može se donekle razabrati koliku površinu zauzimaju gromače (kameni suhozidi). Odmah se pitamo tko ih je i zašto gradio. Razlikuju se oblikom, visinom i namjenom.

Jedan je razlog njihove izgradnje sprječavanje erozije zemljišta (ispiranje kišom) te dobivanje terasastih vrtova i maslinika. Najočitiji primjer takvih gromača nalazimo oko grada Cresa.

Drugi je razlog čišćenje škrte otočne zemlje od kamenja. Obično se u sredini parcele ili na dijelu gdje je zbog žive stijene bilo nemoguće kopanje, gomilala hrpa kamenja (menjik). Takvim postupkom pojedine su se gromače s vremenom pretvorile u višemetarske menjike. Gromače su nastajale i zbog dioba parcela unutar porodice, kada je zemlja prelazila sa oca na sinove, ili pak zbog prodaje ograjice (parcele).